Civil szervezetek

Szalatnaki Sportegyesület

Az egyesület célja:

Az egyesület célja elsősorban a településen, a térségben élő emberek sportban való tevékenysége, az egészséges életmód elősegítése, a közösség építése, célok létrehozása, településfejlesztés. Az ösztönzés, az igény megteremtése az egészséges életmód kialakítására. Az egyesület célja a tornaterem és a szabad helyszín karbantartása, felújítása, kialakítása. A tevékenykedők, működési feltételeinek biztosítása, a feladatainak elvégzéséhez, céljaik eléréséhez szükséges feltételrendszer biztosítása. A sportolók tevékenységének szabadidősport és versenyzési lehetőség megteremtése és kialakítása. A sportolók tevékenységének gyakorlásához szükséges sportszerek, sporteszközök beszerzésének támogatása, azok beszerzése, ill. kifizetése. Az egyesület tagjainak a rendszeres sportcélú tevékenységükkel kapcsolatban használt sportlétesítménye(ek) bérleti költségeinek támogatása. Az egyesület tagjainak a rendszeres sportcélú tevékenység során szükséges használati tárgyak vásárlása, esetleges juttatása, versenyekre való utazás elősegítése. Sportrendezvények látogatása, szervezése. Rendezvényeken kitelepülés, az egészséges életmód hirdetése. Senior szakosztály létesítése.

Nyilvántartásba vételi dokumentum megtekintés

Szalatnaki Nemzetiségi Hagyományőrző és Alkotóház Egyesület


Scroll to Top