Erste Social Banking CSOK

2021 Mar. 18

Szalatnak Község Önkormányzata kapcsolatot alakít ki az Erste Social Banking programjának koordinátorával.

Miért és kinek lehet érdekes a lehetőség? Akinek saját ingatlanja van, három gyermeke, fel szeretné újítani, de nincs jelenleg pénze es tervezi lakása felújítását.
A program előhitelezi azt a maximum 5 millió forintot, amelyet a Falusi Csok keretében ingatlanjára költhet. A programmal kapcsolatban az érdeklődőknek a jövő hét utántól telefonos tájékoztatást nyújtunk. Lényege- az utófinanszírozási hitel előfinanszírozásúvá válik!

Várjuk a kedves érdeklődőket, nem csak Szalatnakról.

Az Erste Social Banking programjának a családokra, illetve a kérdéses ingatlanokra vonatkozó feltételei:

Olyan családokat keresünk (lehet egyedülálló szülő, házastársak vagy élettársak):

  • Akik korszerűsíteni, felújítani szeretnék az ingatlanjukat. (engedélyköteles bővítési igényeket első körben nem támogatunk, de a jövőben fenntartjuk a program tartalmi módosításának jogát)
  • Ahol már most is van legalább 3, a falusi CSOK szempontjából jogosult gyermek.
  • Az igénylő szülők egyike sem lehet büntetett előéletű vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesülniük kellett.
  • Az igénylő szülők egyikének sem lehet a NAV-nál fennálló köztartozása.
  • Legalább az igénylők egyikének az elmúlt 365 naptári napból legalább 335 napra kell, hogy legyen társadalombiztosítása, kivéve, ha felsőoktatásban tanul nappali tagozaton vagy gyermekek otthongondozási díjában/ápolási díjban részesül
  • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogerősen nem kötelezhették a családot vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére.
  • A család minden, a falusi CSOK szempontjából érintett tagja rendelkezzen a lakhelyükre szóló lakcímkártyával.

Az ingatlanra vonatkozó kritériumok:

  • Az ingatlannak rendelkeznie kell legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, valamint egy főzőhelyiséggel, illetve utóbbi hiányában egy legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel.
  • Az igénylő(k)nek az ingatlan legalább 50%-át kell tulajdonolniuk
  • Nem lehet hitel az ingatlanon.


Scroll to Top